Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vantör 24 Hagsätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 24 Hagsätra V 1530 20,3% 28,9% 19,2% 31,6% 6,9% 47,9% 52,1% 7,1%  
Summa 1530 20,3% 28,9% 19,2% 31,6% 6,9% 47,9% 52,1% 7,1%

http://www.val.se