Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Farsta 6 Gubbängen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 6 Gubbängen S 1509 23,9% 43,8% 17,4% 15,0% 4,7% 47,2% 52,8% 8,0%  
Summa 1509 23,9% 43,8% 17,4% 15,0% 4,7% 47,2% 52,8% 8,0%

http://www.val.se