Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Farsta 9 Hökarängen C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 9 Hökarängen C 1461 19,6% 34,2% 21,1% 25,1% 5,1% 46,7% 53,3% 8,8%  
Summa 1461 19,6% 34,2% 21,1% 25,1% 5,1% 46,7% 53,3% 8,8%

http://www.val.se