Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 1 Abrahamsberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 1 Abrahamsberg S 1465 24,6% 41,5% 18,3% 15,6% 4,8% 46,1% 53,9% 7,3%  
Summa 1465 24,6% 41,5% 18,3% 15,6% 4,8% 46,1% 53,9% 7,3%

http://www.val.se