Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 3 Åkeslund Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 3 Åkeslund Ö 1534 24,3% 43,9% 18,6% 13,2% 4,8% 47,5% 52,5% 5,9%  
Summa 1534 24,3% 43,9% 18,6% 13,2% 4,8% 47,5% 52,5% 5,9%

http://www.val.se