Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 4 Riksby-Bromma flygplats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 4 Riksby-Bromma flygplats 786 27,4% 37,2% 21,6% 13,9% 5,5% 52,5% 47,5% 6,6%  
Summa 786 27,4% 37,2% 21,6% 13,9% 5,5% 52,5% 47,5% 6,6%

http://www.val.se