Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 5 Åkeshov-Åkeslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 5 Åkeshov-Åkeslund 1578 18,3% 37,2% 19,7% 24,8% 4,2% 45,8% 54,2% 8,5%  
Summa 1578 18,3% 37,2% 19,7% 24,8% 4,2% 45,8% 54,2% 8,5%

http://www.val.se