Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 6 Riksby-Brommaplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 6 Riksby-Brommaplan 1160 31,4% 39,5% 15,5% 13,6% 3,4% 48,9% 51,1% 6,6%  
Summa 1160 31,4% 39,5% 15,5% 13,6% 3,4% 48,9% 51,1% 6,6%

http://www.val.se