Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 7 Riksby SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 7 Riksby SÖ 1264 30,2% 39,3% 15,0% 15,5% 4,5% 46,2% 53,8% 5,0%  
Summa 1264 30,2% 39,3% 15,0% 15,5% 4,5% 46,2% 53,8% 5,0%

http://www.val.se