Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 9 Bromma k:a-Eneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 9 Bromma k:a-Eneby 1350 13,7% 47,0% 25,2% 14,1% 8,2% 51,1% 48,9% 4,4%  
Summa 1350 13,7% 47,0% 25,2% 14,1% 8,2% 51,1% 48,9% 4,4%

http://www.val.se