Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 10 Beckomberga Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 10 Beckomberga Ö 1238 14,1% 43,0% 19,3% 23,6% 4,8% 46,7% 53,3% 6,0%  
Summa 1238 14,1% 43,0% 19,3% 23,6% 4,8% 46,7% 53,3% 6,0%

http://www.val.se