Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 11 Norra Ängby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 11 Norra Ängby mellersta 1219 13,9% 44,8% 29,5% 11,7% 8,7% 49,2% 50,8% 2,8%  
Summa 1219 13,9% 44,8% 29,5% 11,7% 8,7% 49,2% 50,8% 2,8%

http://www.val.se