Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 15 Blackeberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 15 Blackeberg mellersta 1191 22,8% 35,1% 19,9% 22,2% 4,8% 47,1% 52,9% 10,5%  
Summa 1191 22,8% 35,1% 19,9% 22,2% 4,8% 47,1% 52,9% 10,5%

http://www.val.se