Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 19 Ulvsunda industriomr Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 19 Ulvsunda industriomr Ö 984 23,8% 43,2% 20,2% 12,8% 6,0% 51,8% 48,2% 7,1%  
Summa 984 23,8% 43,2% 20,2% 12,8% 6,0% 51,8% 48,2% 7,1%

http://www.val.se