Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 21 Bällsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 21 Bällsta 593 14,3% 51,3% 22,8% 11,6% 7,8% 50,1% 49,9% 7,8%  
Summa 593 14,3% 51,3% 22,8% 11,6% 7,8% 50,1% 49,9% 7,8%

http://www.val.se