Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Bromma 25 Mariehäll N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 25 Mariehäll N 826 33,7% 43,9% 15,9% 6,5% 4,6% 54,5% 45,5% 9,2%  
Summa 826 33,7% 43,9% 15,9% 6,5% 4,6% 54,5% 45,5% 9,2%

http://www.val.se