Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Essinge 1 Lilla Essingen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 1 Lilla Essingen mellersta 1306 25,6% 47,5% 16,5% 10,4% 2,5% 46,6% 53,4% 6,4%  
Summa 1306 25,6% 47,5% 16,5% 10,4% 2,5% 46,6% 53,4% 6,4%

http://www.val.se