Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Essinge 3 Stora Essingen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 3 Stora Essingen S 1060 20,2% 43,5% 21,3% 15,0% 3,8% 47,5% 52,5% 8,3%  
Summa 1060 20,2% 43,5% 21,3% 15,0% 3,8% 47,5% 52,5% 8,3%

http://www.val.se