Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Essinge 4 Stora Essingen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 4 Stora Essingen N 1258 17,3% 40,2% 23,5% 18,9% 4,8% 48,4% 51,6% 7,3%  
Summa 1258 17,3% 40,2% 23,5% 18,9% 4,8% 48,4% 51,6% 7,3%

http://www.val.se