Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Essinge 6 Luxområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 6 Luxområdet 1423 16,2% 49,7% 21,2% 12,9% 2,8% 48,4% 51,6% 4,5%  
Summa 1423 16,2% 49,7% 21,2% 12,9% 2,8% 48,4% 51,6% 4,5%

http://www.val.se