Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 1 Smedslätten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 1 Smedslätten V 1548 14,8% 43,0% 23,1% 19,1% 8,6% 49,2% 50,8% 4,5%  
Summa 1548 14,8% 43,0% 23,1% 19,1% 8,6% 49,2% 50,8% 4,5%

http://www.val.se