Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 2 Smedslätten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 2 Smedslätten Ö 1153 13,2% 34,3% 26,0% 26,5% 6,3% 46,6% 53,4% 3,4%  
Summa 1153 13,2% 34,3% 26,0% 26,5% 6,3% 46,6% 53,4% 3,4%

http://www.val.se