Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 3 Stora Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 3 Stora Mossen 1376 15,3% 40,8% 25,3% 18,6% 9,0% 49,0% 51,0% 3,7%  
Summa 1376 15,3% 40,8% 25,3% 18,6% 9,0% 49,0% 51,0% 3,7%

http://www.val.se