Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 4 Alvik-Äppelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 4 Alvik-Äppelviken 1012 15,4% 35,5% 23,2% 25,9% 4,5% 37,4% 62,6% 5,5%  
Summa 1012 15,4% 35,5% 23,2% 25,9% 4,5% 37,4% 62,6% 5,5%

http://www.val.se