Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 5 Traneberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 5 Traneberg V 1419 25,0% 41,6% 20,6% 12,8% 6,3% 47,6% 52,4% 6,5%  
Summa 1419 25,0% 41,6% 20,6% 12,8% 6,3% 47,6% 52,4% 6,5%

http://www.val.se