Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 7 Traneberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 7 Traneberg Ö 1229 20,9% 40,8% 21,0% 17,2% 4,6% 46,7% 53,3% 5,7%  
Summa 1229 20,9% 40,8% 21,0% 17,2% 4,6% 46,7% 53,3% 5,7%

http://www.val.se