Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 10 Nockebyhov S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 10 Nockebyhov S 1398 17,9% 24,7% 14,5% 42,9% 3,9% 44,2% 55,8% 5,3%  
Summa 1398 17,9% 24,7% 14,5% 42,9% 3,9% 44,2% 55,8% 5,3%

http://www.val.se