Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 13 Nockeby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 13 Nockeby N 1035 14,8% 31,4% 18,8% 35,0% 6,0% 39,1% 60,9% 2,1%  
Summa 1035 14,8% 31,4% 18,8% 35,0% 6,0% 39,1% 60,9% 2,1%

http://www.val.se