Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 14 Höglandet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 14 Höglandet 975 17,5% 38,6% 28,1% 15,8% 9,6% 49,9% 50,1% 5,3%  
Summa 975 17,5% 38,6% 28,1% 15,8% 9,6% 49,9% 50,1% 5,3%

http://www.val.se