Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 15 Ålsten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 15 Ålsten S 1141 17,4% 37,8% 28,9% 16,0% 11,3% 50,3% 49,7% 2,5%  
Summa 1141 17,4% 37,8% 28,9% 16,0% 11,3% 50,3% 49,7% 2,5%

http://www.val.se