Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Västerled 17 Traneberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 17 Traneberg mellersta 1186 25,9% 40,1% 14,6% 19,5% 3,5% 45,0% 55,0% 7,5%  
Summa 1186 25,9% 40,1% 14,6% 19,5% 3,5% 45,0% 55,0% 7,5%

http://www.val.se