Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 1 Vällingby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 1 Vällingby N 1507 15,1% 33,4% 21,4% 30,1% 6,5% 47,4% 52,6% 7,2%  
Summa 1507 15,1% 33,4% 21,4% 30,1% 6,5% 47,4% 52,6% 7,2%

http://www.val.se