Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 3 Vällingby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 3 Vällingby Ö 1492 24,1% 31,4% 22,3% 22,3% 7,2% 45,2% 54,8% 9,4%  
Summa 1492 24,1% 31,4% 22,3% 22,3% 7,2% 45,2% 54,8% 9,4%

http://www.val.se