Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 4 Vällingby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 4 Vällingby S 1616 26,1% 32,9% 20,9% 20,1% 7,5% 47,9% 52,1% 10,1%  
Summa 1616 26,1% 32,9% 20,9% 20,1% 7,5% 47,9% 52,1% 10,1%

http://www.val.se