Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 5 Grimsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 5 Grimsta V 1137 28,6% 42,7% 18,5% 10,3% 7,9% 51,4% 48,6% 15,6%  
Summa 1137 28,6% 42,7% 18,5% 10,3% 7,9% 51,4% 48,6% 15,6%

http://www.val.se