Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 6 Grimsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 6 Grimsta Ö 763 24,4% 32,4% 23,6% 19,7% 8,0% 48,5% 51,5% 10,7%  
Summa 763 24,4% 32,4% 23,6% 19,7% 8,0% 48,5% 51,5% 10,7%

http://www.val.se