Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 7 Råcksta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 7 Råcksta S 1692 27,3% 34,5% 19,3% 18,9% 4,7% 48,3% 51,7% 10,0%  
Summa 1692 27,3% 34,5% 19,3% 18,9% 4,7% 48,3% 51,7% 10,0%

http://www.val.se