Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 8 Råcksta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 8 Råcksta V 1347 24,1% 37,3% 19,2% 19,5% 5,3% 47,1% 52,9% 9,7%  
Summa 1347 24,1% 37,3% 19,2% 19,5% 5,3% 47,1% 52,9% 9,7%

http://www.val.se