Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 12 Grimsta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 12 Grimsta mellersta 1225 27,0% 37,6% 17,5% 17,9% 7,0% 49,0% 51,0% 16,2%  
Summa 1225 27,0% 37,6% 17,5% 17,9% 7,0% 49,0% 51,0% 16,2%

http://www.val.se