Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 13 Kälvesta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 13 Kälvesta N 1631 14,3% 40,8% 22,5% 22,4% 9,1% 50,4% 49,6% 3,1%  
Summa 1631 14,3% 40,8% 22,5% 22,4% 9,1% 50,4% 49,6% 3,1%

http://www.val.se