Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vällingby 15 Vinsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 15 Vinsta V 1165 14,3% 43,2% 25,0% 17,5% 7,8% 49,7% 50,3% 3,7%  
Summa 1165 14,3% 43,2% 25,0% 17,5% 7,8% 49,7% 50,3% 3,7%

http://www.val.se