Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Enskede 3 Årsta VSV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 3 Årsta VSV 1571 22,1% 46,6% 17,3% 14,1% 3,7% 45,6% 54,4% 7,4%  
Summa 1571 22,1% 46,6% 17,3% 14,1% 3,7% 45,6% 54,4% 7,4%

http://www.val.se