Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Enskede 6 Årsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 6 Årsta S 1267 17,0% 32,9% 22,1% 28,0% 5,4% 47,8% 52,2% 4,9%  
Summa 1267 17,0% 32,9% 22,1% 28,0% 5,4% 47,8% 52,2% 4,9%

http://www.val.se