Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Enskede 11 Gullmarsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 11 Gullmarsplan 1444 22,4% 34,3% 21,7% 21,7% 3,7% 47,2% 52,8% 5,7%  
Summa 1444 22,4% 34,3% 21,7% 21,7% 3,7% 47,2% 52,8% 5,7%

http://www.val.se