Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Enskede 15 Enskede Gård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 15 Enskede Gård N 1400 17,8% 40,5% 27,3% 14,4% 6,6% 48,9% 51,1% 6,9%  
Summa 1400 17,8% 40,5% 27,3% 14,4% 6,6% 48,9% 51,1% 6,9%

http://www.val.se