Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Enskede 19 G:la Enskede Enskede k:a

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 19 G:la Enskede Enskede k:a 1627 23,7% 42,7% 20,9% 12,7% 7,9% 49,3% 50,7% 4,6%  
Summa 1627 23,7% 42,7% 20,9% 12,7% 7,9% 49,3% 50,7% 4,6%

http://www.val.se