Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Skarpnäck 9 Kärrtorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 9 Kärrtorp Ö 1735 18,6% 41,1% 22,4% 17,9% 4,7% 46,0% 54,0% 7,5%  
Summa 1735 18,6% 41,1% 22,4% 17,9% 4,7% 46,0% 54,0% 7,5%

http://www.val.se