Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 1 Hässelby Strand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 1 Hässelby Strand V 1564 19,4% 32,0% 24,4% 24,2% 6,0% 50,4% 49,6% 11,8%  
Summa 1564 19,4% 32,0% 24,4% 24,2% 6,0% 50,4% 49,6% 11,8%

http://www.val.se