Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 4 Hässelby Strand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 4 Hässelby Strand Ö 1074 20,1% 30,1% 20,3% 29,5% 4,8% 47,5% 52,5% 12,8%  
Summa 1074 20,1% 30,1% 20,3% 29,5% 4,8% 47,5% 52,5% 12,8%

http://www.val.se