Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 5 Hässelby Gård S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 5 Hässelby Gård S 1935 21,0% 36,0% 18,1% 24,9% 5,5% 48,3% 51,7% 14,8%  
Summa 1935 21,0% 36,0% 18,1% 24,9% 5,5% 48,3% 51,7% 14,8%

http://www.val.se